İSTEK FORMLARI

Form Adı
Açıklama
Form
Kitap İstek Formu Bu form koleksiyonumuzda basılı yada elektronik olarak bulunmayan, yeni bir yayının satın alınması için kullanılacak formdur.
Yayın Sağlama Formu Bu form kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan ancak bir başka bilgi merkezinde bulunan kitap, dergi, makale vb. yayınların ulaşım bedeli size ait olması ve ödünç alma kurallarına uymak şartlarıyla elde etmenizi sağlar.