GENEL BİLGİ

   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 1956 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Kütüphane yaklaşık 2.000 m² kullanım alanın 450 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Kütüphanenin ara katlarında İdari bürolar, Teknik Hizmetler, Bilgi tarama, CD tarama, Kütüphanelerarası ödünç verme birimleri yer almaktadır.

Kütüphane alanında Okuma Salonları, Bilgisayar Salonu, Süreli Yayınlar, Danışma Kaynakları, Tezler, Ödünç verme ve Danışma birimleri yer almaktadır.

Kütüphanede manyetik alan esaslı çalışan güvenlik sistemi bulunmaktadır.

MİSYON

   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi'nin misyonu tıp eğitimini ve araştırma faaliyetlerine doğrudan destek vermek ve öğrenciler ile çalışanların her türlü bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ulusal bilgi birikimi, kullanımı ve transferine tıp bilimi alanında katkı sağlamaktır.

   Üniversitelerin ''bilgi toplumu'' oluşturma hedefi için araştırma faaliyetleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulundukları günümüzde, tıp kütüphanelerinin verdikleri hizmet ile bu hedef için sağladıkları destek büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmeler ve İnternetin yaygınlaşması anlık bilgiye ihtiyacı olan tıp bilimi ve tıp kütüphanelerini, elektronik kaynaklara abone olma ve satın almaya, mevcut koleksiyonlarını da elektronik ortama aktarmaya yöneltmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Kütüphanesi bu konuda duyarlılık göstererek Merkez Kütüphane ile işbirliği içinde altyapısını teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirmiş, elektronik veritabanlarına abonelikler gerçekleştirmiştir. Tıp Kütüphanesi elektronik ortama tüm bilgilerini aktarma yolunda gerekli diğer çalışmalara hız vermiş bulunmaktadır. Bu durumuyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Türkiye'de seçkin tıp fakültesi kütüphaneleri arasında yerini alacaktır.

VİZYON

   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi'nin vizyonu, çağdaş , teknolojik donanımı ve nitelikli personeli ile eğitim, öğretim ve araştırma programları için gereksinim duyulan bilgiyi en hızlı ve en ekonomik biçimde hedef kitlesine sunan bir araştırma ve tıp kütüphanesi olmaktır.

   Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi 2.000 m² yakın kullanım alanı, 450 kişilik oturma kapasitesi , koleksiyonu ve elektronik güvenlik sistemi ,20 adet internet bağlantılı bilgisayar salonu ve wireless bağlanma olanağı ile haftada 102 saat kesintisiz hizmet vermektedir.