LİSTELER

Liste
Açıklama
Elektronik Dergi Listesi Kütüphanemizin elektronik olarak abone olduğu süreli yayınların listesidir. Bu listeden elektronik dergilere ulaşmak mümkündür.
Tez Listesi Kütüphanemizde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde hazırlanmış doktora ve uzmanlık tezlerine, araştırma projelerine basılı ve elektronik (elektronik 2001 yılından sonra) olarak ulaşmak mümkündür.
Kitap Satış Listesi Ege Üniversitesi tarafından satışa sunulan kitapların listesidir. Merkez Kütüphane Kitap Satış Bölümünde bulunmaktadır.
Basılı Dergi Listesi Kütüphanemizde basılı olarak bulunan süreli yayınların listesidir. Bu listeden web sayfalarına ulaşmak mümkündür.