YAYIN SAĞLAMA
Ege üniversitesi akademik personeli için, kütüphanemizde bulunmayan yayınlar, yurtiçindeki ve yurt dışındaki başka kurumlardan “Kütüphanelerarası Ödünç Verme” kuralları içinde ödünç getirebilmekte veya fotokopisi sağlanmaktadır.
Bu şekilde yapılan yayın sağlama hizmetlerinde, yayının istendiği kurumun kuralları uygulanır. Ödünç getirtilecek yayın sayısı, üyenin ödünç alabileceği yayın sayısıyla sınırlıdır. Bu şekilde yapılan yayın sağlama işlemleri sırasında yapılacak masraflar okuyucuya aittir. Başka kurumlardan ödünç kitap getirme veya yayının fotokopisini sağlama istekleri için, şahsen başvuru veya formu doldurmanız gerekmektedir.

Yayın Sağlama Formu